suojelukokousValtion omistamille maille ollaan vahvistamassa Ranualla viisitoista uutta suojelualuetta. Alueet on osin jo kymmeniä vuosia sitten varattu suojelutarkoituksiin, ja nyt niiden suojelu hoidetaan lopullisesti kuntoon. Joukossa on myös tuoreita suojeluun haettuja alueita.
Maanantai-iltana Kiireen Rajassa pidetty yleisötilaisuus (kuva) avasi aiheesta koko Länsi-Lapin kierroksen jossa tarkastelussa on yhteensä 127 suojelualuetta. Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä piti avaustilaisuutta hyvänä koska sen aikana käydyssä monipuolisessa keskustelussa nousi esiin useita, huomioon otettavia seikkoja.
Suojelusta sinänsä ei enää voinut olla köydenvetoa vaan lähinnä sen selvittämisestä millaisia vaikutuksia suojelun vahvistuksella käytännössä on. Alueita hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut.
Toistakymmenen paikalla olleen osallistujan huolet kohdistuivat lähinnä alueiden käyttöön kuten jokamiehenoikeuksiin, metsästysoikeuksiin ja poronhoidon oikeuksiin. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.